اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

مکانیزم طلسم و جادوگری

هامان | دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۱۷ ق.ظ | ۹۷ نظرتوضیحات : فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟مقاله زیر کمی برای روشن شدن مسئله کمک میکند :

در کتابی یکی از شاگردان شمس تبریز آمده است که در آسمانهای هفت گانه که کلیات آن در قران آمده در آسمان پنجم خزانه ای از تمامی علامات و نشانه های خطوط از نشانه های غارنشینان تا حروف و زبان عربی و انگلیسی و چینی و غیره موزه ای وجود دارد . 


موضوع : مقالات

قالب بندی : Txt


برای خواندن ادامه مطقاله به ادامه مطلب بروید بسم الله الرحمن الرحیم


فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟

مقاله زیر کمی برای روشن شدن مسئله کمک میکند :


در کتابی یکی از شاگردان شمس تبریز آمده است که در آسمانهای هفت گانه که کلیات آن در قران آمده در آسمان پنجم خزانه ای از تمامی علامات و نشانه های خطوط از نشانه های غارنشینان تا حروف و زبان عربی و انگلیسی و چینی و غیره موزه ای وجود دارد.


وقتی روح میخواهد یک طبقه پائین بیاید طبق احادیث وارده در کتاب عقل و جهل اصول کافی لباس عقل بر تن میکند این عقل معنی و مفهوم نور و حقیقت را نمیتواند درک کند همانند ماشین حسابی است که بیش از چند رقم را نمیتواند محاسبه کند و اگر مثلا ظرفیت آنده رقم باشد نمیتواند یازده رقم و یا یک میلیون رقم را محاسبه کند بلکه تقریبی میتواند آن را محاسبه کند.


در این میان این ماشین حساب که لباس روح  برای درک حجابهای ظلمانی  و تاریکیهای عوالم سفلی است از مواد خام و اولیه موجود در جهان روح مجرد یا آسمان پنجم برای ساخت منطق خود بهره میبرد. هر تمدنی برای بیان حقایق روح مجرد که همگی در محضر خداوند متعال قرار گرفته اند یکی از این علامات و نشانه ها را مورد استفاده قرار داده اند.


نام این کار را اختراع خط مینامیند. در اصل اختراع برای بار اول به وجود نمی آید بلکه از خزانه ای که خداوند متعال خلق کرده است توسط بشر به عاریت گرفته میشود . چنانچه خداوند در قران میفرماید خزانه همه چیز نزد ما است.


حال این حروف و نشانه ها در هز تمدن و زمانه ای نوعی بوده است.  تا بتواند مفاهیم مجرد اولین جهان حجاب نورانی را در جهان های حجاب ظلمانی برساند.

از آنجائی که در قران خداوند میفرماید ان الاخره لهی الحیوان یعنی دنیای آخرت و جهانها و آسمانهای هفت گانه دارای درک و شعور الهی هستند و از آنجائی که جهان فیزیکی ما در درون جهانهای معنوی قرار گرفته و محدود در جهانهای معنوی و در گوشه ای از جهانهای معنوی است لذا این جوهره این جهانها که دائم در تسبیح حق تعالی هستند و میفهمند لذا وقتی ما مثلا حروف ا ل ل ه را کنار یکدیگر میگذاریم جهانهای معنوی و موجودات خلق شده از ماده خام این جهانها متوجه اشاره به ذات حضرت حق شده و در مقابل این نام عکس العمل نشان میدهند.


اگر کنار نام خداوند و یا سوره های قران و یا آیات قران درخاستی و یا حاجتی و یا نام من و یا شما قرار بگیرد فورا خلقت خداوند به واسطه درک عاریتی که از وجود خداوند متعال گرفته است عکس العمل نشان داده و خواسته را بر آورده میکند.


اما در این میان این حروف و نوشته ها و آیا و اسماء الهی ارتباط مستقیمی را ارواح طیبه و متعالی داشته باشند به همان اندازه کائنات به دلیل ارتباط این حروف به سرچشمه کم واسطه حضرت حق تاثیر قویتری را منعکس میکنند.


بعنوان مثال یک فردی از نوشته های زبان عبری دوران بنی اسرائیل یا حضرت موسی که امروزه به نام آئین کبالا نامیده میشود اسماء و صفات حضرت حق را مینویسد و کنار آن نام خود را مینویسد


ولی فردی همین مفاهیم موجود در آسمان پنجم را در قالب زبان عربی و زبان پیامبر اسلام و اهل بیت میویسد

از آنجائی که مقام و منزلت پیامبر اسلام و اهل بیت در آسمانها غیر قابل مقایسه با حضرت موسی و انبیاء بنی اسرائیل است لذا نوشتن به زبان عربی تاثیری هزار مرتبه بیشتر از نوشتن همان مفاهیم ملکوتی به زبان عبری یا مثلا سریانی و یا حتی انگلیسی و فارسی و غیره دارد.


همچنین به خصوص اینکه در روایات آمده است که زبان عربی زبان منتخب فرشتگان و  و ساکنین ملکوت در آسمانهای اول تا چهارم است (توجه در آسمانهای پنجم تا هفتم که حجابهای نورانی نامیده میشوند زبان و مکالمه وجود ندارد بلکه همه چیز به صورت نور درک و شهود میشود.و نیاز به توضیح یا شرح و غیره نیست بلکه به صورت شهودی همه با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ چیز مخفی وجود ندارد)


لذا بدین دلیل تاثیر زبان عربی برای نوشتن طلسم و دعا و رفع حاجات و غیره با اهمیت تر از سایر زبانها و علامات است. از آنجائی که جهان نور و روح مجرد  همه چیزش نامحدود است لذا خزانه حروف و الفبایش نیز نامحدود استو هر کسی حتی میتواند برای خود حروف الفبا خلق کند و بر اساس آن حروف که از آسمان پنجم عاریت گرفته طلسمها و جادوهائی متشکل از اسماء حضرت حق بنویسد و با نام خود و یا دیگران ترکیب کرده و منتظر تاثیر کائنات در بر آورده شدن خواسته اش باشد.


اما حروف ابجد:


بنا به برخی نظرات حروف ابجد به دو قسمت ابجد صغیر و ابجد کبیر تقسیم میشود.

برخی در بعضی کتب معتقدند که ابداع کننده ابجد صغیر و کبیر امام علی بوده است و بر روی این ادعا تعصب هم دارند.


و اما تاثیر این حروف ابجد و اعداد در چیست ؟


همان گونه که گفتیم همه این فرمولها و حروف و مفاهیم در خزانه آسمان پنجم توسط فرشتگان نگهبان بعنوان ابزار ارتباط موجوداتی همانند ما که در آسمانها و حجابهای ظلمانی ساکن هستند نگهداری میشود.

یکی از اینها حروف ابجد هستند که در این حالت به صورت خام تری با کائنات ارتبازط دارنداگر بخواهیم به صورت مثالی موضوع را روشن کنیم برای آن دسته از دوستانی که با زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر آشنائی دارند یک زبان برنامه نویسی به نام اسمبلی هست که به صورت صفر و یک برنامه به کامپیوتر داده میشود در این زبان نوشتن برنامه برای ما زمان بر و سخت و به اصطلاح رده پائین است.


اما سرعت اجرای آن فوق العاده بالا است ولی زبان های برنامه نویسی دیگری مانند بیسیک یا به قول امروزیها ویژوال بیسیک هست که زبان برنامه نویسی رتبه بالا نامیده میشود که برای ما انجام آن آسان و اجرا در کامپیوتر همراه با کندی و زمان است


در این میان زبانهای متوسط شبیه به اسمبلی نیز هستند که بعنوان مثال به آن سی پلاس پلاس میگویند. همچنین زبان دیگری مانند پاسکال یا دلفی هست که از نظر کارائی مابین بیسیک و سی پلاس پلاس هست.


حال بر میگردیم سر بحث اصلی و به حروف ابجد که درخواست یا حاجتی را خدمت خداوند متعال و کائنات میفرستیم در اصل از زبان برنامه نویسی اسمبلی استفاده میکنیم


وقتی از زبان عربی استفاده میکنیم در اصل از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس استفاده میکنیمتا برنامه درخواست حاجت خود را برای گرفتن خواسته خود از خلقت طبق دستور خداوند بنویسیمو زبان عبری یا کابالا که زبان بنی اسرائیل بود مشابه زبان پاسکال میباشد و زبان مادری مان مانند ترکی یا فارسی یا انگلیسی و چینی و غیره نیز مشابه زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک عمل کرده و به کامپیوتر فوق هوشمند کائنات به نمایندگی از طرف خداوند که ما خلیفه خدا در کائنات هستیم دستور میدهیم تا خواسته ما را اجرا نمایند.


در این میان اگر آشنائی با زبان اسمبلی داشته باشید میدانید که اگر یک صفر و یک جابجا شود کل برنامه به هم میخورد در حروف ابجد نیز اگر یک عدد جابجا شود کل حاجت و یا طلسم و هر چیزی که انتظار داریم به هم میخورد. و نتیجه نمیدهد.


کمی بالا تر که میرویم در زبان سی پلاس پلاس اشتباه در نوشتن کلمات نتیجه برنامه را خراب میکند و مشابه آن در زبان عربی تجوید غلط در ادای کلمات نتیجه بر آورده شدن حاجات را به مشکل میرساندو در زبانهای بالاتر مانند زبان مادری هر چیزی که ما میگوئیم کائنات متوجه میشود اما چون با زبان کائنات یعنی ابجد نیست و یا چون با زبان اهل بیت و ملائکه یعنی عربی نیست لذا  تا کائنات آن را تفسیر نماید زمان میبرد و نسبت به مسائل دیگر احتمال خطا و بر آورده نشدن بیشتر و یا در صورت بر آورده شدن زمان بر است زیرا دعائی که مثلا به زبان فارسی میگوئیم تا توسط موکلین دست به دست شده و تفسیر و به کائنات ارسال شود زمان میبرد.


(بخش دوم مقاله)  مکانیزم عملکرد سحر و طلسم و جادوگری و دعا و ابجد و غیره …


گفته شد که ما وقتی دعا یا طلسم و یا نشانه ای مثلا با استفاده از حروف ابجد و یا صورتی از موجوداتی را بر روی مثلا کاغذ یا فلز و یا سنگ و پارچه و یا حتی آب و غیره مینویسیم  در اصل به واسطه اینکه خلیفه خداوند در هر یک از آسمانها هستیم و دارای روحی هستیم که مجرد و فراتر از حجابهای نورانی حیات خود را از وجود مقدس حضرت حق میگیرد این روح ما در هر یک از آسمانهای هفت گانه دارای لباس و یا به قولی کالبدی از همان آسمان و به قول بعضی ها حجابی در مقابل حضرت حق دارد و در نتیجه این کالبدش میتواند در هر یک از آسمانها فعالیتی را با استفاده از وسیله ای که همان کالبدش است انجام دهد.


برای اینکه مکانیزم کاملی از عملکرد طلسم و دعا و غیره را بدانیم باید با مکانیزم عملکرد آسمانهای هفت گانه خداوند آشنا شویم. در این آسمانها بنا به تعبیر آیه الکرسی هفت آسمان به دو قسمت آسمانهای نورانی و ظلمانی تقسیم شده اند.که بنا به مشاهده عرفا آسمانهای اول تا چهارم آسمانهای ظلمانی یا حجابهای ظلمانی برای رسیدن به محضر حضرت حق یاد شده و آسمانهای پنجم تا هفتم حجابهای نورانی برای درک حضور حق یاد شده است.


و در هر یک از این آسمانها روح کالبدی را از جنس همان آسمان به تن کرده و با کالبدش در همان آسمان حیات و زندگی را تجربه میکند تا علم ازلی که از حضرت حق دریافت کرده را با تجربه حیات در ابعاد مختلف خلقت ترکیب و قدرت بالفعل روح به صورت بالقوه در آید. و چون روح سرگرم زندگی در میان کالبدهایش است لذا درک کاملی از حضور در محضر حق را ندارد و وقتی درک کاملی از حضورحق را به دست می آورد که تمامی کالبدهایش را کنار بگذارد و بدون کالبد و لخت و عریان در برابر نور حضرت حق قرار گیرد تا بیواسطه بتواند حق را دریابد و مشغله ای از بابت کالبدهای هفت گانه نداشته باشد. و اما در این دو بعد نورانی و ظلمانی جوهره تشکیل دهنده این آسمانها متفاوت است جوره تشکیل دهنده حجابهای نورانی نور حضرت حق یا همان نور اهل بیت است که بیواسطه است و جوهره تشکیل دهنده حجابهای ظلمانی یک پرتو بسیار کوچکی از نور حق که همان نور اهل بیت است که به آن نور شیعیان علی میگوئیم بدین معنی که خداوند از نورش اهل بیت و روح را خلق کرد و اهل بیت نیز  از نورشان نور شیعیان شان را خلق کردند. در گوشه ای بسیار کوچک در آسمان پنجم با استفاده از یک پرتو نورشان که همان پرتو نور شیعه است آسمانی به نام آسمان چهارم خلق میشود. و همین طور در گوشه بسیار کوچکی در هر یک از آسمانها آسمانی کوچکتر و زیر مجموعه مانند خلق شد.


که جنس این آسمانهای ظلمانی به نوعی مشابه انرژی دنیای زمخت ما است ولی با این تفاوت که انرژی که ما در دنیای فیزیکی خود میبینیم بسیار خشن تر و مادیتر وغیر لطیف تر از انرژی است که در آسمانهای بالاتر از نور شیعیان اهل بیت بعنوان جوهره خلق آسمانهای چهارگانه ظلمانی خلق شده و وجود دارد.


در پائین ترین و بسیار بینهایت ریز ترین قسمت این آسمانها آسمان اول وجود دارد که در گوشه بسیار کوچک آن کلیه میلیاردها کهکشان و ستاره وسیاره و ماه و خورشید و زمین و نور و فوتون و اتم و الکترونی و کوارک و کوانتوم وغیره خلق شده اند که به واسطه های بسیارزیاد عنصر تشکیل دهنده اصلیشان از یک پرتو نور شیعیان اهل بیت است که در آسمان چهارم ایجاد شده است.


برخی عرفا که به شهود دریافته اند اعتقاد دارند که پرتو نوری مجرد از اهل بیت یا همان پرتو شیعیان اهل بیت وقتی از آسمان پنجم به آسمان چهارم می تابد دو قسمت میشود به دو قطب منفی و مثبت تقسیم شده و ماده و نر تقسیم شده و از این پرتو نور پلاریزه شده یا قطبی شده زن و مرد و غیره خلق گردیده است. و در اینجاست که خداوند متعال میفرماید ما از هر چیزی جفت جفت خلق کردیم. و این جفتها و زوج ها و منفی و مثبت ها و نر و ماده ها و ضدیت ها در عالم پنجم وجود ندارند !


هر موجودی در تمامی آسمانهای نورانی و ظلمانی یا با واسطه یا بیواسطه از حضرت حق نور وجود میگیرد و وجود پیدا میکند. با این تفاوت که اگر این موجود در آسمان هفتم باشد مانند اهل بیت بیواسطه از حضرت حق نور میگیرد و نورش بسیار برنده و عین نور حق و عین قدرت حق است با این تفاوت که این محدود و نور حق نامحدود است. هر چه پائین می آئیم این نور با واسطه تابش میکند مثلا در مورد شیعیان نور حق بعد از گذر از اهل بیت به واسطه اهل بیت بر شیعیان می تابد و به شیعیان وجود میدهد.


همین طور وقتی این نور وارد آسمان چهارم میشود یعنی که ابتدا از سوی حق و از گذر از وجود اهل بیت و بعد از آن گذر از وجود شیعیان وارد دنیای آسمان چهارم شده و آنجا را خلق و به وجود آورده است.

تا اینکه این واسطه ها به جائی میرسند که در نهایت به دنیای فیزیکی ما و ماه و خورشید و زمین و کهکشان و اتم و مولکول و غیره میرسند.


و بنا به فرموده قران این نور که از سرچشمه خداوند آمده و با تابش بر خلقت به همه چیز وجود داده است در دنیای فیزیکی ما باعث خلق اتم مولکول و طلا و زمین و خورشید و حتی نور فیزیکی خورشید و ماه و غیره و حتی باعث خلق انرژی های مختلف دنیای مادی میشود.


حال من و تو بعنوان یکی از مخلوقات وقتی میخواهیم در مکانیزم این خلقت مثلا مادی یا غیر مادی در آسمانهای بالاتر تغییری ایجاد کنیم مثلا اگر بخواهیم آهنی را به طلا تبدیل کنیم در اصل به اتمها و مولکولهای تشکیل دهنده آهن دستور میدهیم که آرایش اتمی خود را تغییر داده و آرایش اتمی طلا را به خود بگیرند. و چون بقول خداوند در قران اینها همگی دارای درک و شعور هستند و خداوند را تسبیح میکنند زیرا که جنسشان را که از نور خداوند سرچشمه میگیرد میدانند و مثل ما ها مست و نادان نیستند  لذا بسته به اینکه این دستور از چه منبعی آمده باشد دستور را اجرا یا رد میکنند. هر چقدر این دستور از نزدیکی سرچشمه خلقت صادر شده باشد به همان اندازه اجرای دستور قطعی تر خواهد بود.

ما نامی قراردادی برای این دستور میگذاریم و به آن انرژی دستور میگوئیم. حال هر چقدر این انرژی ساتع شده قویتر باشد اجرای دستور آنی و دقیق خواهد بود بعنوان مثال خداوند که سرچشمه همه نورها است در قران میفرماید : و انما یقول له کن فیکون پس هنگامی که به چیزی میگوئیم باش پس همان لحظه خلق شده و میباشد.


اما در مورد من و شما وقتی ما میگوئیم که در هوا سیبی از غیب حاضر شود حاضر نمیشود زیرا که نور کا قدرت روشن کردن عدم را به وجود ندارد و چیزی که وجود ندارد باید نور کافی به او برسد تا روشن شده و خلق شود. این مورد مانند این است که وسط جنگل فردی با نور فندک  بخواهد جنگل را روشن کند ولی خداوند جنگل را با نور خورشید روشن میکند خوب تفاوت این روشن شدن با آن خیلی متفاوت است و فندک نمیتواند جنگل بزرگی را قابل دیدن کند.

حال در این میان هر کاری که برای افزایش این انرژی که بتواند در خلقت تغییر ایجاد کند میتواند

در بر آورده شدن خواسته ما موثر باشد.


چون نور اهل بیت و در مرحله بعد از آن شیعه نور خود را با انرژی بیشتری نسبت به بقیه کائنات

از خداوند میگیرند لذا  توان انجام و دخل و تصرف در کائنات را نیز به راحتی دارند.

و هیچ چیزی برای آنها غیر ممکن نیست به حدی که حتی میتوانند دنیائی همانند کهکشانها را نیز خلق کنند.


اما چرا ماها که شیعه هستیم نمیتوانیم این کار را بکنیم ؟


دلیل این است که نام ما شیعه است نه خود ما!


شیعه واقعی همانند عمار یاسر است که وقتی یهودیان امدند و به پیامبر گفتند که آن سنگی که دویست نر نمیتوانند بردارند را بردار پیامبر به عمار یاسر دستور داد و عمار یاسر به راحتی برداشته و به بالای کوهی پرتاب کرد و تکه تکه خورد شد!


از آنجائی که در اکثر اوقات به این راحتی نمیتوانیم شیعه باشیم می آئیم و با ابزارهای مختلفی انرژی های مختلفی را از کائنات جمع میکنیم تا با استفاده از این نور یا انرژی بتوانیم در کائنات و در دنیای فیزیکی خود دخل و تصرف بسیار کوچکی انجام دهیم. این ابزارهای مختلف توسل جست به نور شیعه و یا نور اهل بیت است. یعنی ما اهل بیت را و یا شیعه های واقعی را واسطه و شفیع خود  ( دور از چشم وهابیها    ) برای کسب نور بیشتری از حق برای انجام تغییر در زندگی مادی و یا معنوی خود قرار میدهیم. برای این منطور تعدادی ابزار مادی و تعدادی ابزار معنوی وجود دارند.


ابزارهای مادی مانند استفاده از سنگهای قیمتی ، فلزهائی با جنس های خاص مثلا مس یا برنج یا برنز و آهن و غیره …

و یا استفاده از عناصری مانند آب ، باد ، آتش ، خاک و غیره …

و یا استفاده از انرژی موجود در صورتهای فلکی مانند دوازده صورت فلکی دوازده ماه سال که یکی از آنها شرف شمس است و همچنین استفاده از انرژی خادمین علیا و یا سفلی و موکلین و یا ملائکه   و غیره و یا انرژی ماه و خورشید که در زمانهای خاصی از ماه و یا سال به اندازه و مقدار و جنس خاصی میرسد استفاده میکنیم تا انرژی آنها را مثلا با بخور و بوی مناسب خواسته مان و غیره ترکیب کنیم تا انرژی همه اینها جمع شده وباعث تغییر در آرایش اتمها و یا مسیر حرکت زندگی در داخل بعد زمان و باز شدن بخت و روبرو شدن با پسر یا دختر مورد علاقه و غیره و یا تنظیم آرایش مولکولهای بدن برای از بین رفتن بیماری و غیره داشته باشیم.


ولی قدر مسلم این است که اگر به نور خالص دسترسی داشته باشیم نیاز به این همه شعبده بازی نداریم و همانند خداوند متعال میتوانیم بگوئیم که کن فیکون باش پس میباشد.زیرا که خداوند متعال برای خلق کردن نه نیاز به روزه گرفتن و ترک حیوانی دارد و نه سوزاندن بخور و نه هیچ چیز دیگر که بخواهد مثلا کیمیاگری کند و طلائی خلق کند یا بیماری فلانی را درمان کند و یا برای دختری پسری را بفرستد و یا بخت کسی را باز کند و غیره و غیره ….


در نتیجه علت استفاده از طلسم و ابجد و غیره در این است که ما نور اهل بیت را نداریم. و به واسطه های بسیار ضعیفی از نور اهل بیت یعنی خخدمتگذاران علیا یا سفلی و غیره و عناصر مورد علاقه موکلین و فرشته ها مانند سنگهای قیمتی و یا طالع های خاص که مورد توجه مولکین و غیره است استعانت و شفاعت میجوئیم. در اصل کسی که به جادوگری حتی به جادوی سیاه معتقد باشد و حتی به کمک گرفتن از شیطان معتقد باشد با شنیدن اعتقادات وهابیون که به شفاعت اعتقاد ندارند به آنها خواهد خندید زیرا که قانون جادوگری چه جادوی سفید و روشنائی بخش و چه جادوی سیاه و شیطانی همه از فلسفه شفات و امداد و کمک گرفتن مشتق شده اند ولی با این تفاوت که یکی از نور خداوند و اهل بیت و شیعیان کمک میگیرد و یکی از تاریکی شیطان و موکلین شیطانی  یا به قولی سفلی برای رسیدن به آرزویش کمک میگیرد.


اما نکته مهم در این است که اگر به جای استفاده از نور اهل بیت و نوری بیواسطه تر احتمال سقوط و نتیجه بر عکس بسیار کم شده و به انسان قدرت میدهد که در کنار بر آورده شدن حاجاتش به منبعی از نور تبدیل شده و به سمت بالا و قدرت بیشتری حرکت کند.  در حالی که در جادوهای سیاه و طلسمهای غیر شرعی شیاطین از نوری بسیار جزئی که ما در درون خود داریم استفاده کرده و با بخش ناچیزی از آن حاجات ما را بر آورده میکنند.


نتیجه آن که در جادوها و طلسمهای شیطانی ما انرژی را از دست داده و به بر آورده شدن حاجت میرسیم در حالی که در طلسمها و جادوهای مشروع و مدد جوئی به اهل بیت و شیعیان راستین اهل بیت ما نه تنها انرژی و نور از دست

نمیدهیم بلکه انرژی و نور به دست آورده و مقداری را در درون خود ذخیره کرده و با مقداری از آن برای بر آورده شدن حاجت خرج میکنیم.


با عرض معذرت که سخن به درازا کشید و شاید از حوصله خواندن خارج شد.همین طور نتوانستم موضوع را شفافتر از این بنویسم این را به حساب نقص روحی و جسمی و وجودی و کمی نور این جانب بگذارید و مرا عفو نمائید.


( بخش سوم ) مقاله مکانیزم طلسم و دعا و جادوگری


در بخش قبلی گفته شد که هر تغییر و تحولی در کائنات و خلقت بخواهیم انجام دهیم باید نوری از سوی خداوند این وسط باشد و بدون این نور غیر ممکن است کاری انجام شود زیرا که در خلقت برای وجود داشتن هر حقیقتی

نیاز به روشن شدن آن حقیقت و نمایان شدن یا خلق شدن یا تغییر داده شدن از حالتی به حالت دیگر داریم مثلا دختری در مسیری افتاده که خواستگاران می آیند و میروند و کسی قصد جدی برای ازدواج ندارد در این حالت میگوئیم که حقیقت ازدواج این دختر تاریک است و نور حق برای انجام شدن امر ازدواج نتابیده است


همینطور است در مورد بیماری که نور حق باید بر سلولهای بدن و اتمها و مولکولهای بدن فرد بتابد تا آنها بدانند که باید چه آرایشی را بگیرند تا بیماری رفع گردد. و همچنین است در مورد راه رفتن روی هوا یا راه رفتن روی آب یا تبدیل کردن آهن به طلا و یا زیاد شدن برکت و روزی و یا دفع دشمن و هر چیزی که نام آنها را حاجت مینامیم. که بدون استثنا نیاز به این دارند که نوری را از حق بگیرند.


از آنجائی که کائنات فقط به نور حق پاسخ میدهند در انجام این کار معصوم هستند و کاری ندارند که  نیت و قصد برای امر منفی استفاده میشود یا امر مثبت و خیر! کائنات مانند منطق کامپیوتر و یا عقربه های دقیق ساعت به یکدیگر بسته شده اند. اگر ما بخواهیم با استفاده از نور خداوند به کسی  ظلمی بکنیم کائنات در انجام آن خود داری نمیکنند. حال برای این امر یک تناقض به وجود می آید که اگر بخواهیم کاری شیطانی و یا دعا و طلسمی شیطانی انجام دهیم آیا از نور اهل بیت و نور خدا میتوان برای قتل و کشتار و غیره استفاده کرد؟


در پاسخ میگوئیم که به صورت مستقیم نه نمیتوان چون خداوند و اهل بیت اجازه چنین کاری را نمیدهندولی انجام دهنده آن از روش دیگری استفاده میکند:


در این روش انجام دهنده مدتی نور را در درونش ذخیره میکند.

که به آن ریاضت میگوئیم. مثلا یک مرتاض یا جادوگری که ذکرهای زیاد میگوید یا آئینهای شیطان پرستان و غیره که همگی به نور الهی متوسل میشوند بدون اینکه خود حتی بدانند از نور خداوند در درون خود ذخیره میکنند زیرا نور خداوند بر همه می تابد و کاری ندارد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.وقتی این نور در درون فردی جمع و ذخیره شد آن موقع فرد از نور ذخیره شده در درونش میتواند برای امور شیطانی و غیر الهی استفاده کند.


اما این امر خطرات زیادی دارد زیرا همانند این است که شما در بیابان باشید و مقدار کمی آب داشته باشید و از آن آب به جای استفاده ذخیره و استفاده کل آب را برای عشق و حال کردن بیرون بریزید روی زمین !


از آنجائی که انسانی که از خدا روی برمیگرداند تنها شده و ارتباط تغذیه نورش را با خدا قطع میکند لذا تنها میتواند از نور ذخیره شده در درونش استفاده کند که این گونه افراد بسته به اندازه نور ذخیره شده و اعمالی که انجام میدهند و مقدار نوری که مصرف میکنند دیر یا زود نابود و چراغ وجودشان خاموش خواهند شد.


که به قول عوام به آن جهنم رفتن میگوئیم.این جاست که فردی که از خدا روی گردانیده متوجه نیاز خود به نور خدا میشود و میفهمد که در تاریکی افتاده و برقی که به واسطه آن چراغ وجودش روشن میشد دیگر از نیروگاه مرکزی اتصال و ارتباطش قطع شده و اداه برق که همان فرشتگان هستند دستور دارند که برقی که به وجود اینها حرکت و روشنائی میدهد را روشن نکنند زیرا که اینها با گرفتن برق و نور میروند و کائنات را به گند و تاریکی میکشانند. و با رفتار شیطانی خود باعث خاموش شدنچراغهای کم سو در نقاط مختلف خلقت میشوند.


در اینجاست که  آنجا که خداوند در قران میفرماید اهل جهنم  به مومنین ساکن بهشت میگویند که مقداری از نور خود به ما

بدهید “ان افیضوا علینا …..”


اما در این میان عده ای که قصد و نیست عمل شری و یا شیطانی را دارند و یا بدون اینکه خود بدانند با وسوسه شیطان میخواهند به سمت قطع ارتباط با سرچشمه نور شوند و وارد معرکه ریسک قطعی برق خدا شوند. تحت شرایط خاصی اهل بیت و یا شیعیان اهل بیت و بزرگان و اولیاء و فرشتگانی که درک و شعور بالاتری دارند و به اصطلاح خدام علیا هستند از دخالت در انجام امور منفی خود داری کرده و یا حتی بنا به دستور اهل بیت در انجام کار هایی جلوگیری میکنند. این امر زمانی است که اهل بیت به ما علاقه داشته باشند و متوجه باشند که انجام این عمل باعث دردسر ما خواهد شد و ما با از دست دادن بیش از اندازه نور وجودیمان همانند شمعی خاموش خواهیم شد. بسیاری از شیاطین دنبال این هستند که نور وجودی ما را به خود گرفته و خود دارای نور شوند و اگر ما نور وجودیمان تمام شود آنها اهمیت نمیدهند.


در اصل شیاطین بیکار نیستند که بخواهند ما را از راه به در بکنند آنها همانند حیوانات جنگل که به دنبال شکار هستند تا با خوردن گوشت شکار تغذیه کرده و زنده بمانند شیاطین نیز ما را شکار میکنند تا با تغذیه از نور درونیمان یا انرژیمان و یا هر چیزی که نامش را بگذاریم بتوانند به حیاط نیمه تاریک خود در اعماق تاریک خلقت ادامه دهند زیرا که اگر این کار را نکنند بدون نور شده و محو و نابود خواهند شد زیرا که به نور خدا متصل نیستند و هر لحظه نور ابلهان گنهکار را نخورند نابود خواهند شد. مردم عوام به این اعمال شیاطین خونخواری میگویند که در اصل خون واقعی همان نور الهی است که همه ازان استفاده میکنیم.


اما اهل بیت از اینکه ما نورمان را مصرف و تمام کنیم نگران و ناراحتند مانند پدر و مادری که وقتی فرزندی از اداره و یا محل کارش استعفا میدهد و علاوه بر آن پس انداز قلکش را برای خرید مواد مخدر مصرف میکند ر این حالت وی آب باریکه در آمدش را از دست داده و ذخیره خود برای خرجی اش را نیز مصرف کرده و دیگر ولی نیست که بتواند ادامه زندگی دهد.


در مورد گنهکاران نیز وقتی فردی ارتباطش را با خدا قطع میکند در اصل آب باریکه اش را قطع کرده وقتی گناه میکند در اصل پس اندازش را به جیب شیطان ریخته و در نهایت بدون نور شده و نابود خواهد شد.


لذا اینجاست که خدا و اهل بیت و فرشتگان ناراحت میشوند چون در آینده نه تنها پس انداز ندارد بلکه با مصرف مواد مخدر خود را نابود خواهد ساخت.


حال در نقطه مقابل این اعمال حالتی وجود دارد که فرد به انجام اعمال خیر و خواندن آیات قران و سوره ها و روزه داری و نماز خواندن غیره مشغول میشود در این حالت میگوئیم فرد با خدا ارتباط برقرار نموده است. در ین حالت نور الهی در درون فرد ذخیره میشود. از سوی دیگر با مصرف این نور برای دعا کردن به دیگران و یا صدقه دادن و یا انفاق کردن و غیره از یک طرف نور وارد وجود فرد شده و از طرف دیگر ز وجود فرد خارج شده در خلقت منتشر میشود.


در این حالت است که فرد واسطه فیض الهی میشود و هر چه بیشتر اعمال خیر انجام دهد به همان اندازه بیشتر از خدا نور میگیرد در نتیجه منطقی این حرکت وجود فرد به دلیل اینکه بتواند نور بیشتری را از خود عبور دهد و واسطه فیض بیشتری باشدشروع به رشد میکند.

و در این حالت در اوائل که میتوانست واسطه فیض مثلا یک نفر باشدبه جائی میرسد که واسطه فیش هفت میلیارد انسان کره زمین میشود ا مثلا واسطه فیض هفتاد هزار موجود میشود که در این حالت است که میگویند مثلا فلان فرشته فتاد هزار ملک و فرشته زیر فرمان خود دارد. در اصل اینجا است که لان فرشته واسطه فیض و نور الهی برای هفتاد هزار فرشته زیر دست خود است.

در نتیجه چون قدرت و توان واسطه فیش زیادی دارد از این واسطه فیض بودن مقداری نیز مسلما برای خود برداشته و واسته های خود را نیز میتواند بر آورده کند.


اما چنین افرادی به مرور زمان یاد میگیرند که به جای اینکه از این نور الهی خودشان استفاده کنند قط واسطه شده و همه را به دیگران بدهند و این عمل آنها را بزرگتر میکند زیرا اگر مصرف کنند نور کمتری نتشر کرده و در نتیجه نور کمتری هم از خدا خواهند گرفت.

ذا در این حالت این افراد مستجاب الدعوه میشوند. هر کاری بخواهند برای هر فردی دعا کنند بر آورده میشود زیرا که انرژی و نوری که در درونشان در جریان است هر خواسته ای برسد آن را به وجود آورده و خلق خواهد کرد.


و اینجاست که میگویند طرف معجزه میکند یا جادوگری میکند. مستجاب الدعوه است. خش چهارم مقاله مکانیزم طلسم و جادوگری و دعا و غیره …. ر بخش قبلی گفتیم که اگر انسانی بخواهد دعا و یا خواسته منفی و شیطانی را انجام دهد وکلین علیا یا فرشتگان و انبیاء و اولیا حتی الامکان سعی میکنند نگذارند این کار بشود ولی قتی دیند فرد از اختیار خود به زور میخواهد استفاده کند آنها سعی میکنند واسطه فیض و نور الهی نشوند. لذا فرد ارتباطش با نیروگاه یعنی خدا قطع میشود و در این حالت یا نمیتواند کار شر و شیطانی را انجام دهد یا گر ذخیره کافی داشته باشد سعی میکند از ذخیره خود برای انجام اعمال شیطانی استفاده کند.

در این میان نیز این افراد دو گونه هستند یا با انرژی خود عمل مذکور را انجام میدهند. ا وسط را و یا در ابتدای راه انرژی کافی ندارند و یا مقدار انرژی کفاک انجام عمل را نمیدهد ه در این حالت تبدیل به تجسم شیطان میشوند و انرژی و نور را از دیگران میدزدند و به انرژی خود اضافه میکنند.


افراد زیادی در تاریخ زمین چنین کاری کرده اند مثلا صدام که با جمع کردن ارتش و استفاده از انرژی آنها رای رسیدن به خواسته های شیطانی اش حرکت کرد ولی آن همه انرژی یک کشور باز نتوانست فاف انجام دادن آرزوهای شیطانی اش را بدهد.


برخی از جادوگران با خونخواری و کشتن انسانهای بیگناه دیگر و یا در زمانهای قدیم با قربانی کردن کودکان و بچه های بیگناه ه نوعی سعی میکردند از انرژی و نور ذخیره شده در وجود قربانی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند یرا که ارتبازشان با خدا و سرچشمه نور قطع شده و دیگر نیروگاه برق به چراغ آنها برق نمیدهد تا روشن شود.


این جادوگران در کنار انجام این کارها از ابزارها و آلات تولید نور نیز استفاده میکنند مانند نوشتن طلسمات و تعویذها اوراد و اذکار و غیره تا بتوانند به خواسته هایشان برسند.


در این میان دو حالت وجود دارد :


۱- حالتی که در آن مستقیم از خود خداوند و یا اهل بیت و فرشتگان مقرب و یا موکلین علیا میخواهند کاری انجام شود


۲- حالتی که در آن از موکلین سفلی برای انجام کار کمک میگیرند.


* -

در حالت اول اگر کاری که میخواهند انجام شود در راه خدا و برای منافع خلقت و توزیع عادلانه نور در خلقت باشد رخواست کننده هر چقدر بد و شیطانی باشد خواسته اش اجابت میشود لی اگر درخواستش در جهت ظلم و یا ستم و یا از بین بردن نور و افزایش تاریکی باشد هیچ کدام از فرشته های مقرب یا موکلین علیا ارواح طیبه شیعیان و اهل بیت و اولیاء و انبیاء که دارای درک و شهور و هوش و آگاهی بسیار بالائی هستند و عاقبت هر کاری را میدانندو به قوانین خلقت آگاهی کامل دارند اسطه برای انجام آن عمل نمیشوند زیرا که نابودی خودشان و سقوط خودشان را در پی دادر.


*-

در حالت دوم که اکثر جادوگران شیطانی متوسل به آن میشوند و میدانند که اگر خواسته ای شیطانی داشته باشند فرشتگان مقرب موکلین علیا غییر ممکن است به آنها کمک کنند در این حالت جادوگران از موکلین سفلی که دارای آگاهی پائینی هستند تقریبا همانند روبات و یا همانند کامپیوتر هوش و آگاهی پائینی دارند متوسل میشند.

در این حالت موکلین سفلی کاری ندارند و اصلا نمیفهمند که اگر کاری شیطانی انجام شود عاقبت آن چه خواهد شد اگر مثلا جادوگر دستور قتل انسان بیگناهی را به موکلین سفلی بدهد موکل چشم و گوش بسته دستورش را انجام خواهد داد ر صورتی که انرژی کافی به موکل داده شود.

اکثر مردم عوام این موکلین سفلی را به نام شیطان میشناسند. ین موکلین که نامهای مختلفی مانند ابلیس و یا مثلا کحله بنت برقان یکی از دختران ابلیس و غیره که نامشان در کتب طلسمات مده است کاری به گناه و ثواب ندارند آنها فقط نیاز به نور دارند و در مقابل انجام عملی دستمزد میگیرند حال این دستمزد واستن حاجتی باشد یا گرفتن دستمزدی و یا اسیر کردن جادوگری و یا تسخیر کردن بدن جادوگر و غیره … لی اگر جادوگر وارد باشد میتواند اینها را تسخیر کند و مفتی از آنها کار بکشد که در این حالت ر موکل سفلی تسخیر شده بتواند از اسارت جادوگر خارج شود انتقام سختی از جادوگر خواهد گرفت مگر اینکه جادوگر سائلی مانند ایجاد حصار و غیره را رعایت کرده باشد تا موکلی سفلی نتواند به او خسارتی وارد کند.


اما اگر جادوگر دارای طینت الهی باشد و کاری که از موکل میخواهد کاری الهی باشد و نتیجه آن خیری برای خلقت داشته باشد کلین با ترس و لرز انجام میدهند و از حضور در مقابل جادوگر احساس راحتی ندارند و یا عصبانی هستند و یا دائم میگویند ه ما را رها کن و دست از سر ما بردار ….


اگر کتابهای طلسم و جادو را خوانده باشید در مواردی به تسخیر ابلیس و یا دخترهای ابلیس و غیره اشاره شده که همگی اینها مان موکلین سفلی هستند.


این موکلین چه علیا و چه سفلی تحت تاثیر لحظات و ساعاتی خاص از حرکت سیارات و ستارگان هستند و ظاهرا در زمانها و ماکنهای خاصیه اینها نور و انرژی خاصی میرسد که عکس العمل بیشتری برای بر آورده شدن حاجات نشان میدهند.


بخش پنجم از مقاله مکانیزم طلسم و دعا و جادوگری و غیره …


در بخش قبلی با مکانیزم نور و ظلمت و روشهای جذب و توزیع انرژی برای انجام دادن و بر آورده نمودن آرزوها و حاجات به طور کلی صحبت کردیم. ر اینجا درباره انواع روشهای دعوت از موکلین وفرشتگان  و غیره برای بر آورده نمودن حاجات بحث میکنیم:

اگر بخواهیم یک دسته بندی کلی بکنیم از بالاترین آسمانهای خلقت تا پائین ترین  آسمانهای پادشاهی دین ترتیب میتوان شمرد :


۷- نور وجود خداوند متعال

۶- اهل بیت پیامبر اسلام و چهارده معصوم

۵- شیعیان اهل بیت

۴- انبیاء و اولیاء

۳- فرشتگان مقرب

۲- موکلین علیا

۱- موکلین سفلی


توجه کنید که نور وجود مقدس خداوند با ذات خداوند متفاوت است و نور خداوند یکی از مخلوقات خداوند

و در اصل جوهری است که به نام روح القدس نامیده میشود که جوهره نور اهل بیت است.


هر کدام از اینها در یکی از آسمانها برای خود عرشی دارند و به رتق و فتق امور آسمان زیر حکومت و فرمانروائی خود مشغولند ا این تفاوت که پادشاه آسمان بالائی به کل آسمانهای پائین دستی خود نظارت و حاکمیت دارد. قتی ما حاجتی را درخواست میکنیم حاجت ما بالا میرود و بسته به انرژی ما و نور درونی ما و جنسی که این خواسته دارد میتواند بالاتر رود. گر ما انسانی با خدا باشیم خواسته ما بالاتر میرود و اگر انسانی با خدا نباشیم خواسته ما بالاتر نیز نخواهد رفت. ر چقدر دعا نویس و طلسم نویس به سرچشمه خلقت نزدیک تر باشد به همان اندازه کمتر به تشریفات و ابزار آلات و حتی نیاز به دانستن سم ما و یا اسم مادر ما و در آوردن و استخراج ابجد و غیره ندارد. ر اصل موکلین علیا و گاهی موکلین سفلی هستند که نیاز به اسم ما و اسم مادر ما و یا حروف ابجدی که مینویسیم دارندزیرا به کائنات تسلط ندارند.


اما فرشتگان مقرب و شیعیان و انبیاء و اولیاء و اهل بیت بر کل خلقت شاهد هستند و هیچ چیزی از دید آنها پنهان نیست ین که میگویند فلانی در راه خدا شهید شد یعنی به مرتبه ای رسید که هیچ چیز مخفی برای وی وجود ندارد و بر همه اسرار واقف شده است. ذا برای این گونه موجودات نیاز به نوشتن ابجد و سوزاندن بخور و غیره وجود ندارد آنها بی نیاز از اینها کارشان واسطه فیض شدن است اصلا خدا آنها را برای حل مشکلات امثال من و شما خلق کرده است.


اما این موکلین سفلی و گاها علیا هستند که از ابجد و یا کشیدن شکلها و نوشتن اسماء خدا بر روی جداول و یا صفحات مسی یا برنجی و یا سنگهای قیمتی غیره تاثیر میپذیرند زیرا که انرژی که آنها از این اجسام میگیرند کمک میکند تا آنها بتوانند حاجات ما را انجام دهند ر حالی که انبیاء و اولیاء نیاز به این انرژیهای ناچیز ندارند و از سرچشمه انرژی و نور انرژیهای کلانی را حتی برای خلق کردن کهکشانها دریافت میکنند انجام دادن خواسته های ما حتی اگر بخواهیم کل کره زمین را پر از طلا بکنند برای آنها کاری ندارد.


و این کار به واسطه نوری که از خداوند میگیرند در یک چشم به هم زدن انجام میشود ال با این اوصاف تصور کنید نور شیعیان و نور اهل بیت و نور خداوند چه کارهائی میتوانند انجام دهنده که خارج از تصور ما است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


و اما نکته آخر :


- اگر حاجت غیر شرعی دارید اقدام به انجام دعا و طلسم و جادوگری بکنید. ر غیر این صورت سقوط کرده و خود را در اعماق تاریک جهنم خواهید دید و لذا برای جلوگیری از نابودی اچار خواهید شد همانند شیاطین با جنایت و دزدی نور دیگران در اعماق تاریک خلقت به ادامه حیات ننگین مشغول شوید

که هر لحظه احتمال خاموش شدن نور سوسو زننده و کم نور شما وجود خواهد داشت.


اما اگر حاجت شرعی دارید موارد زیر برای شما مفید خواهد بود:


استفاده از جداول و مربعات و صفحات فلزی و نوشتن آنها بر روی سنگهای قیمتی مانند عقیق و غیره

برای بیشتر شدن انرژی و جلب کردن موکلین سفلی و حتی غلیا مفید و کارسازتر است


- سعی کنید فرکانس وجودی خود را روی فرکانس نور خدا سازگار کنید و مستقیما از خدا نور بگیرید

تا قدرت الهی و کن فیکون داشته باشید و همانند سلمان فارسی عضوی از اهل بیت باشید.


- سعی کنید حلال و حرام را رعایت کنید تا نور الهی بتواند به مقدار زیاد بر وجود شما بتابد و در وجود شما ذخیره شود


- سعی کنید کارهای خیر و اعمال نیک انجام دهید و به نیازمندان کمک کنید و از کودکان و سالخوردگان دلجوئی کنید تا ظرفیت نورالهی در شما زیاد شود


- سعی کنید نور الهی وجودتان را برای شیاطین انس و جنس تلف نکنید تا مورد لطف خدا و واسطه های فیض قرار گرفته و نور بیشتری دریافت دارید

زیرا که اگر نور و انرژی خود را تلف کنید دیگر نوری دریافت نخواهید کرد زیرا که این نور  مال همه است و برای تلف شدن نیست و باید جهانهای تاریک را روشن کند و برای بیهوده تلف کردن از سوی خداوند سرازیر نمیشود.


- سعی کنید از قرآن و دعاهای رسیده از اهل بیت و زبان عربی اهل بیت تا میتوانید استفاده کنید تا بدون واسطه و بدون نیاز به نوشته های عجیب و غریب و طلسمات عجیب و غریب و انجام اعمالی مانند سوزاندن بخور و یا کشیدن ریاضتهائی مانند ترک غذاهای حیوانی و گیاهخواری و یا نوشتن شرف شمس و غیره

خواسته ها و حاجات را بدون نیاز به موکلین مستقیما از اهل بیت و نور الهی دریافت دارید.  در این حالت عادی همانند علی و پیامبر اسلام زندگی خواهید کرد. هر از چند گاهی گوشت حلال قربانی گوسفند یا پرندگان حلال گوشت و یا ماهی و غیره را خواهید خورد و نعمتهای خدا را شکر خواهید رکد و با نوشتن اسماء الهی که در قرآن است و با خواندن آیات و سوره هایقرآن و دعاهای رسیده از اهل بیت با زبان اهل بیت از خداوند خواهید خواست حاجاتتان بر آورده شود و در این حالت حتی جالب اینکه قدرت بر آورده شدن حاجاتتان نیز بسیار قویتر خواهد بود مثلا اگر بیماری نیاز به شفا داشته باشد در این حالت کافی است دستتان را بر بالای سرش بگذارید تا کل بیماریهای فرد بهبود یابد در حالی که قرآن و دعاهای وارده از اهل بیت استفاده نکنید و از اگر از طلسم و سحر و جادو های عجیب و غریب استفاده کنید شاید ماهها طول بکشد تا اگر طلسم را درست نوشته باشید در بیمار تاثیر بگذارد اگر تا آن زمان بیمار از دنیا نرفته باشد با کلی زجر و شکنجه بیمار در نهایت شاید آن بیمار بهبود یابد!


در درجه اول امام زمان را از دعا فراموش نکنید

و در درجه دوم ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.


امید وارم توانسته باشم حق مطلب را خوب بیان کرده باشم ولی نوشته هایم وحی منزل نیتسند و قطعا در داخل آنها اشتباه تایپی که زیاد است اما اشتباه منطقی و یا حقیقی و واقعی و غیره وجود دارد

که امید وارم بزرگان دانشمند و حکیم و مسلط به معرفت ما را راهنمائی نموده و بر دانش و سواد ناچیز ما بیافزایند تا با این کار از آنها نوری گرفته و شاید قدمی بتوانیم در راه خدا برداریم


 منبع : شبکه لقمان

 : درصورت نیاز : teck-dl.blog.ir


PDF این مطلب : 


نظرات  (۹۷)

Ik
لطفااگه میشه این رابه صورت یک کتاب بگذارید تادانلودکنیم
پاسخ:
در اخر این مطلب با کلیک به روی لینک دانلود پی دی اف میتوانید در قالب پی دی اف این مطلب را داشته باشید 
 • حمید احمدی
 • امیدوارم خداوند اجرتان را بدهد. و همه ی اموات شما را غرق رحمت کند.
  و همه را عاقبت بخیر کند لطفا از این مطالب بیشتر بگذارید تا سطح آگاهی همگانی بالاتر برود...اللهم صل علی رحمت للعالمین خیر خلق محمد مصطفی الامین و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و علی جمیع انبیا والمرسلین و علی جمیع شهدا و صدیقین و علی جمیع مومنین والمومنات...

  خداوند نگهدار همه ی شما.یاحق.
  پاسخ:
  ممنون از لطف شما ...
  دقیقا همینطور هست که میگویید .
 • حیدر حسینی
 • ممنون از مطلب با ارزشی که در اختیار ما گذاشتید.
  بنده به جرات این چیز رو اقرار می کنم که از زمانی که بیاد دارم تا به امروز تقریبا 90% حاجتهایی که از خدا یا بواسطه اهل البیت از خدا خواسته ام رو گرفتم و خدا رو شکر میکنم بابت قبول و اجابت خواسته هایم و همینطور باتمامه وجود از او سپاسگذارم بابت رد و قبول نکردن اون 10%خواسته هایی که در آینده نچندان دور از لحظه  دعا و طلب بهم نشان داد که چقدر اون خواسته ای که داشتم به ضررم بوده و واقعا چقدر اجابت نشدنش به نفعم بوده.
  یا حق و من الله التوفیق ان نکون من الطالحین . . .
  من چند ورد از جلد وبه سیاه یاد دارم ولی رو بعض یا عمل نمی کنه نمیدونم چرا ب قیرو چه جوری یاد بگیرم
  سلام من از این به بعد تصمیم گرفتم جادوگر بشم.
  خواهش میکنم یه طلسم نویس کلیمی بهم معرفی کنید.شیرینیتون محفوظه هرکی معرفی کنه بهم. 9193943226
  با سلام خدمت دوست زیبا کلام . تشکر از مطالب بسیار آموزنده که با زبانی شیوا و قابل فهم همگان به نیت روشنگری ارئه کردید . از خدا خواهان توفیق روز افزون برای شما خاستارم
  با سلام خدمت دوست زیبا کلام . تشکر از مطالب بسیار آموزنده که با زبانی شیوا و قابل فهم همگان به نیت روشنگری ارئه کردید . از خدا خواهان توفیق روز افزون برای شما خاستارم
  سلام علیکم.آقا دست شما درد نکنه.بسیار مفید بود.استفاده کردیم.
  سلام یک متن ارسال میکنم میشه ببینید جادو هست یا نه 
  فقط باید سنگ طلسم وباطل کنندشو پیداکنید09300916212
  سلام
  تشکر بابت مطلب عالی شما..
  اگر کسی توسط جادوگران  و موکلین سفلی دچار سحر شده باشد..یعنی کسی برایش سحر به کار برده باشد چه باید بکند؟؟
  لام به همه
  من یه ۳تا فایل پی دی اف (PDF)دارم که توش ۳۰۰تا طلسم مجرب هست
  مثل دفع جن،احضار جن به دو صورت،خوشانسی،خوشبختی،دعای محبت،و…
  اگه کسی بخواد به شماره زیر از تلگرام پی ام بده قیمتش هم ۲۰تومن هست
  شماره من :۰۹۳۵۵۵۳۷۰۸۰
  مطلب بسیار جالبی بود خدا برکت 
  من میتونم با دعا و ورد هر کاری بکنم میتونم کاری کنم که بقیه دوسم داشته باشن میتونم کاری کنم که جن ها دورم جمع بشن ازم دور بشن....و خیلی کار های دیگه

  سلام با تشکر از مطالب ارزشمندتون. می خواستم اسم نویسنده مقاله و منابع رو تفضیل بزارید ممنون میشم

  سللم خسته نباشین
  یکی از اقوام ما که عقد کرده بودن و خیلی خیلی با همسرش خوب بودن همچنین خانواده ها خوب بودن درست یک ماه و چندی مونده به عروسی همه چی بهم خورده داماد همه چی و کنسل کرده خونه رو پس داده قرارداد تالار و لغو کرده خودش هم گم گور شده بنده خدا عروس روزگارش سیاه شده واسطه ها هم کاری نتونستن بکنن از اون طرف هم کل اقوام داماد هم روبرگرداندن تا اینکه دو سه رو  پیش در باقچه حیاط یک تکه فلز نقره ایی رنگ اندازه کف دست که روش اسم کل افراد خانواده عروس نوشته شده بود و اسم خود عروس بالای بیست بار نوشته شده بود و چهارلا تا شده بود کاملا اتفاقی پیدا می کنن که همانجا کلی باقی ماده کاغذهایی که سوخته شده بود و زغال  وجود داشته
  چی کار باید کرد این ها چی بوده؟
  ببخشیدا من ا  هیچ جا نمی تونم بپرسم یا نمی دونم چی کار کنم لطفا کمک کنید خواهشا
  خطری نداره ایا


  سلام اگه لوح باطل سحر یا بخت گشایی بخواهیم چه بایی بکنیم از کی بخریم که اثر داشته باشه ؟؟ ممنون می شم پاسخ دهید
  سلام میتونم کمکتون کنم به من ایمیل بزن youni2020@gmail
  مطلب اموزنده ای بود.ممنونم از شما.
  من در زمینه علوم غریبه هم مطالعه زیاد داشتم و هم خودم انجام میدادم.کار خطرناکیه,دوستان عزیزبه هیچ عنوان دنبال این مسایل نرید.کسایی که با سحر وجادو زندگی مردم رو خراب میکنن شاید این چندروز دنیا رو به خواستشون برسن ولی دیر یا زود همه ما بایداسیر خاک بشیم اون زمان چطور جوابگوی اعمالشون باشن.
  خدا از فکر ونیت ماخبر داره وهیچ چیز وعملی نیست که ثبت نشه.
  خواهشا حتی برای نیت مثبت هم از سحر استفاده نکنید
  ممنونم
  توی دعا و طلسم کاملا از نیروی ماورا و جنیان استفاده میشه و اصلا خوب نیست همین شماهایید که مردم و به بدبختی میکشونید

  اگه میشه اموزش مرحله به مرحله جادوگری رو برامون توضیح بدین اگر هم بتونید کلاس حضوری برگزار کنید فوق العادس

  پاسخ:
  من مطلب گزاشتم تا از طلسم و جادوگری فاصله بگیرید و بدونید که حاجت شما جز به اذن خداوند روا نمیشود . حالا به من میگی کلاس جادوگری بزار ...
  خیلیا هستن شماره تلفن گزاشتن و درخواست های دیگری دارند که من از نشر انها خودداری کردم . این پیام ها و نظرات نشان میدهد که کشور ما با معضل جدی روبروست که هر چه زودتر باید ان را مدیریت کرد . 

  وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلی‏ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ
  سلام ببخشید کسی کتاب مفتاح الطلاسم الکنوز  نداره بذاره توی سایت .
  ممنون میشم
  با سلام خدمت شما من همیشه فکر میکردم طلسم و جادو چیه؟ و اینکه چرا بعضی از مردای خدا مثلا نخودکی بدون جادو به اون مقامهای بلند میرسند که میتونن اهن و به طلا تبدیل کنن.فکر میکردم این علم مخصوص ادمای خاصه.اما با خوندن مقاله ارزشمند شما فهمیدم که انسان هرچقدر پک تر باشه با انجام واجبات و خوردن حلال و انجام کار خوب و دوری از غیبت....میتونه به اون منبع متصل بشه منظورم خداست. .بخاطر همینه مثلا میگن طرف نفسش گرمه یا حقه.من همیشه سر نماز دعاتون میکنم چون که خیلی چیزا بهم اموزش دادید 
 • اریاعلی پژوهش
 • آی فریاد..من اسمم علی پژوهش ...شمارم09330778544..با جادوگری چنتا زن پست فطرت عذابی بهم دادن که بماند..خودم از این جادوگری متنفرم اگرعلمشم بهم بدن نمیخام..حاجت خوبه خدامستجاب کنه...به والله قسم یک روز از عمرم مونده باشه اگه خداجلوم نگیره به اتیش میکشم زندگیشون رو...حالا روزادردمه فدای سره ی مشت نامرد...هرچی حاجت از اول زندگی داشتم جوابش نه بوده خدا...راضیم به رضای خدا...فقط ازش میخام موهای سرمو برگردونه البته ازاولم مال خودش بوده نمیدونم چجوری دعاکنم جسمم سالم بشه روحم و خودم میسازم..پولم رفتسلامتیم رفت وی چیزای دیگه بماندنگم بهتون...فقط ای ادمها اگر کسی میدونه چجوری میشه شفا مستقیم گرفت بگه شفای آنی اونم خودخدابده من از جادوگری بیزارم کسی رومیشناسید پول نگیره ودعا کنه خدابهم سلامتی وزیباییم وبرگردونه ی جوون ۲۸سالم دمش گرم یاعلی
  یاهو یا من لاهو الاهو
  برای راهنمایی درمورد رخ داد و فعل و انفعلاتی که نخواسته واردشدید,
  درمورد جادو یا متافیزیک سوالی داشتید به آدرس تلگرامی زیر مراجعه فرمایید
  civilTaha@
  هر وقت چیزیو میخواین اگه از صمیم قلبتون از خدا اون خواستتونو بخواین هیچوقت خدا دست رد به سینتون نمیزنه پس سراغ جادو دعا نرین خواسته هاتونو از خود خدا بخواین حتما براورده میشه مطمئن باشین
  سلام من جادو گر نیستم اما دعا نوشتن بلدم
  این روزا کسی آرامش نداره ،اینم دعای آرامش قلب
  (الا بذکر الله تطمئن القلوب)
  فقط یه نکته کسی که دعارو مینویسه یا میخونه باید ایمان داشته  باشه و برای نوشتنشم با زعفران باید نوشت
  امیدوارم که همه مردم دنیا آرامش داشته باشن
  ببخشید عذر میخوام با زعفرانم ننوشت مهم نیست (زعفران برای حرز شرف شمسه)
  این کتاب ها در خانه باشه باید از صاحبش اجازه بگیری بعد دعوا هم در خوانواده ها به وجود میاد

  سلام. میشه یه سری کتاب های معتبر و معروف در این زمینه ها معرفی کنین که با جزئیات همه چیز رو توضیح داده باشه؟ و اینکه چه طور میشه تهیه شون کرد؟
  تا الان عزیزترین کسانم برام دعا و طلسم نوشتن از جمله مادرم و خانواده ی پدریم و اینکه 11 ساله پدرم فوت شده و الان حتی یه کار ندارم که انجام بدم در روز تا مخارج زندگیمو دربیارم.هر کاریم میکنم طلسمم رفع نمیشه.اگر دین اسلام اینه پس همه برگردید به دین مسیحیت چون بهتون میگم که در دین مسحیت کسی این کارارو نمیکنه و دنبال این چیزا نیست.اینو بدونید کسی که تو زندگیش طلسم بشه دیگه نمیتونه کاری بکنه و زندگیش نابود میشه.حتی خدا هم کمکش نمیکنه چون نیروهای شرور همیشه اطرافش هستن.
  سلام 
  این مطالب زیاد بدردم نخورد و فقط کل صفحه درباره این بود که خداوند و اهل بیت و.. قدرتشان از همه بیشتر است و هیچ چیزی درباره سحر و جادو، که چه کار هایی میشود با آن ها انجام داد ننوشته بود. 
  اگر کسی در این رابطه چیزی میداند لطفا به من کمک کند ممنون میشم 
  m.ghanbary12345@Gmail.com
  همیشه از طلسمات  و جادو در امان الله باشید سوره یس رو بخونید و ملایکه از شما حفاظت میکنند و با گفتن اعوذ بکلمات الله طعامات من شر السحر والماخلق سبحان الله وبحمد هی سبحان الله العظیم

  امام علی( ع) می فرماید :اگر کسی از جادو کم یا زیاد بداند کافر است .
  جادو از کار های شیطان است .
  پس اقای نویسنده شما با گذاشتن این یعنی در قیامت باید به کسانی که در این مطالب را خواندن به خدا جواب دهید 
  ممنون 

 • ولی الله09380304548
 • باسلام.یکی از مشکلات مسلمانان اینست که ایمانشان ضعیف است اما وجوددارد و ثابت است.برای باطلش چندآیات هست.پیام بدهید تا برای شماازطریق وتسآپ بفرستم.اماسوره یس و آیات منزل بسیار خوبن رزق حلال و اعتقادشرط است
  من چندتاوردبلدم ولی هرکاری کردم جواب ندادبایدچیکارکنم تاجواب بده؟؟؟؟
  مکانیسم طلسم و جادو اصلا اینطوری نیست که گفتین 
  با عرض سلام مطالبتون مفید بود لطفا منابعش رو معرفی کنید.سوالی هم از تون داشتم به نظرتون استاد پیر مهر  حاج اقای نباتی که میگویند شفا دهنده است به همان درجه رسیده ؟ من ارزدی ملاقات ایشون رو دارم ولی متاسفانه محارم بنده کمکی نمیکنند به دایی هم ک نمیخوام رو بزنم این هم درد دل بنده بود موفق باشید
 • علیرضا سلامت
 • امیدوارم خداوند اجرتان را بدهد. و همه ی اموات شما را غرق رحمت کند.


  روح اینکار با وسلیلش تکمیله
  سلام من زهره هستم و پنج کتاب معتبر مجمع طلاسم و طلسم های هندی و... را دارم واگر کسی این کتابها رو میخوان من پی دی اف اونها رو دارم و براتون میفرستم و هزینه تمام کتابها فقط پنجاه تومن هست که واقعا هم هیچجا پیدا نخواهید کرد و من با سختی و مشقت جمع آوری کردم به آیدی تلگرامم پیام بدین مرسیzohreAriaan @
  کلی مشکل دارم احتیاج به کمک دارم چون هر چقدر دعا می کنم مستجاب نمی شه.کسی رو بهم معرفی کنید که مطئن باشه و مشکلاتم کمتر شه
  سلام من یه طلسم سیاه یهودی برام گرفتن چیکار کنم ؟ یکسال و تیم در به در م کلی پول ازم گرفتن که باطل کنن و الکی بوده ، میدونم طلسم کار کیه کدوم یهود ولی اولش گفت باطل میکنم بعد زد زیرش ، من چیکار کنم ؟ تورو فاطمه زهرا یه راهی بزارین جلو پام 😓😭
  سلام قسطه بدی ندارم فداتشم نوکرتم هستم ولی نوشته هات کلا ناقصه واضح بنویس واسه بعضی از مردم بده کشش این حرفارو ندارن مثلا همون دختره مطالبتو خونده بود ولی نفهمیده بود مفهومشو میگه کلاس جادوگری بزار خودت به حرفات فکر کن.... اگه معنیه واقعی از کلمه ترس پیدا کردی میفهمم بزرگی واسه خودت 
 • یحیى غلامى
 •  با سلام به دوستان گرامى 
  تمامى هستى وکائنات و موجودات پیدا وپنهان رو خدا رو حساب وکتاب نظم وحکمت خاص خودش آفریده.
  این وسط آدم رو گفته اشرف مخلوقات همه فرشتگان در خدمت ما آدما جز یکى که قسم خورده همه مون رو گمراه کنه(شیطان)
  درطول تاریخ آدم ابوالبشر اقوام زیادى رو گمراه ونابود ولى خودش جیم شده تا روز مشخصى که با خدا پیمان بسته.
  زمین زنده هست وتمامى ضره هاش ذکر خدامیگوید باد وآب ونورخورشید وهمه.
  گاه وگدارى خودش رامى تکاند تاسبک شود چون سنگینى گناه آدما رو نمیتونه تحمل کنه تازه خدا بهش گفته آروم باش وگرنه باد مارو باخودش میبرد دریاها مارا غرق میکردند وخاک مارو فرو میبرد.
  تازه حیوانات هم میگن خدایا مارو به گناه آدما مجازات نکن بارون رحمتت رابفرست واگر زلزله بخواد بیاد فرار میکنن زودتر از ما آدما.
  ضره ضره هاى وجود وسرشت  هر جاندار بهش این لیاقت رو میده که حلال بخوره وکار خوب انجام بده وپاک باشه یا برعکس.
  ًدرکتاب خدا معجزاتى براى انبیا ومرسلین نقل شده که متناسب بادرجه عقل ومنطق وایمان وکمالات انسانى نبى وباتوجه به مکان وزمان داده شده.
  حضرت سلیمان بر تمامى هوا وهوس وشهوت و.....   درونى خودش غلبه کرده بود.حضرت یوسف هم حتى توى رویاهاش هم به رضایت خدا فکر میکرد.حضرت موسى هم بعد از چوپانى به کمالات انسانى رسید  
  حضرت على گفته تو یک جهان خلاصه شده اى  پس هرچى بیشتر به حرف خدا گوش وعمل کنیم تمام کاینات هم به حرفمان عمل میکنند.
  معصومین ما که در ٧٢عالم ودنیا ومراحل دیگه هم امام وهدایت گر هستند به ما گفته اند بعد مرگ میریم عالم غیب وزندگى میکنیم.
  آیا فکر نمى کنید این جادو وشعبده وچرندیات این چنین هزینه وزمان مارو میگیره هیچ وپوچ عایدمون میشه؟؟؟مگه مبارزه نکردند باساحران وکافران 
  مگه باد وباران وحیوانات مطیع معصومین ما نبودند؟؟؟؟
  اگه این کارا خوب بود حتما خدا میگفت برین دنبال این جادوها  مگه خدا حکومت فرعون که (اوج قدرت انسان وجن) رانابود نکرد که عبرت ما بشه مگه نگفته درعالم بالا این چیزا کشکه فقط در زمین  فساد وتباهى رو بیشتر میکنه حالا چرا ما اونم با داشتن امامانى که دیگه شبیه اونا بوجود نمیاد بریم سراغ این خزعبلات.
  چرا ما رو به خدا نباشیم طبق فطرت وتمام نیروهاى مفید طبیعت ؟؟؟؟؟
  حالا شیطان پرست ها که ذات-خوراک-واعمالشون حرومه ومیخوان در آینده برپا کنند حکومت فرعون رو به شکل نوین توى این شرایط  ما راه مون کدوم طرفه؟؟؟؟
  با سلام خدمت دوستان
  به گفته قران جادوگران رستگار نمیشوند و به گفته خضرت علی (ع)
  اموختنسحر و جادو چه کم چه زیادگناه است و فرد خاطی از دین خارج شده و کافر است ورابطه ی خداوند کاملا با قطع میشود
  سحر و جادو چیزی که توسط خدا و اهل بیت منع شده
  ازش فاصله بگیرید هیچ وقت نمیتونه شما رو به خواستتون برسونه
  یادتون باشه سگ هار بالاخره صاحبش رو هم گاز میگیریه

  یل علی

  یا علی
  لطفا به ما یاد بدید که جادوگر بشیم و وسایل مورد نیاز هم به ما بگو این همه وب رفتم خیلی خسته شدم
  عزیز جان خود شما هم میدونی ورود به این حیطه یعنی دست‌نشانده شدن جنیان 
  جنیا روت تسلط پیدا میکنن
  با سلام منم یه جادوی قوی بلدم گفتم بگم تا چند تا مرید پیدا بشه خیلی دقت کنید هر چی تمرکز بیشتر باشه بیشتر جواب میده اول نیت کن سعی کن تو کارهای خوب باشه بعد میگی اج مجی لا ترجی همین بعد هم بشین فکر کن ببین چقدر راحت همه چیز حل میشه 
  بادرود
  ازانجاییکه انسان برای پاسخ به کنجکاوی خود و خاموش کردن ذهن نقاد توجیحاتی را ابراز می نماید
  افسانه هایی می سازد و انها را تبدیل به عقیده کرده و خود عقاید را پرستش می کند.
  تخیل از مواردی هست که در مغز شکل می گیرد
  ساخت عالم بالا و پایین
  ساخت کلمات عجیب و غریب
  وساخت پیامبران و ادیان
  جهت مدیریت اجتماع بشر.
  ======================
  تنها راه پیشرفت فرار از تخیلات هست و پیروی از انسانیت
  شما یه مشت بد بختین که دنبال جادو هستین بدون هیچ بهای میخواین بدستش بیارین ادمای کمی به جادو رسیدن بهای زیادی بخاطرش دادن بعضی هاشون مردن زنده شدن بعضی هاشون بچه خودشون قربانی کردن بعضی ها الت خودشون قط کردن بعضی هم عضو شونو قط کردن خیلی هم خودشون کور کردن شما به این چیزا فکر کنین ببینین میتون به همچین قیمتی جادو رو بدست بیارین
  کس مشنگ پس تو اینجا چه گهی میخوری ها ابنه ای
  این مزخرفات چیه مینویسین .سحر و جادو خیلی هم خوبه من هزاران کار انجام میدم.تا کی میخواین زندگیتون همینجوری بی روح و خشک باشه .دلتون رو خوش کردن ب یک بهشت و جهنم خیالی.ب همین خوش باشین😂😂😂
  یعنی عملا فقط یک مشت اراجیف سرهم کردید که برای ائمه و شیعیان تبلیغ مذهبی کنید درضمن میشه بفرمایید با چه سندی مکانیزیم عملکرد جهانو با کامپیوتر مقایسه کردید و این اطلاعات از کجا آوردید؟

  هر کی  جادو یا جادوگری یاد داره یا  اطلاعاتی داره برام ایمیل کنه

  mahdi.abdolahyar1381@gmail.com

  سلام دوستان بنده استاد علوم غریبه و علوم خفیه هستم انواع دعانویسی طلسم و ابطال سحر و جادو وبخت گشایی و حکاکی طلسم روی ورق مسی و طالع بینی و بسیاری کار دیگر انجام میدم کسی اگه مشکلی داره به این شماره زنگ بزنه یا در تلگرام پی ام بده  09367346821 محمدی
  نوشتن و خواندن طلسم و دعا به زبان عربی بسیار نیرومند تر از دیگر زبانهاست؟؟؟!!! پس چرا جادوگران هندی و یهودی و بزخی دیگر از کشورها بسیار نیرومند تر از مسلمانان عربی نویس هستند ؟؟؟!!!
  شاشیدم به به چهار آسمان و فرشتگانى که زبان عربی زبان منتخبشان است!!! زبانهای زیبای فارسی ، انگلیسی ، فرانسه و اسپانیایی رو ول کردند با زبان خشن تازی سخن می گویند؟؟؟!!!
  در ضمن چرا این خدا و فرشتگانش به شیعیان که نورشان از آسمان میاد کمک نمی کنه و همه بدبختند؟! همه نعمات دنیا نصیب یهود و غربی ها و ژاپنى های روح پرست و کافر و بی خدا شده !!!!!
  سلام. لطفا ذهن مردم و با یمشت مزخرفات پر نکنین اینا اگه کار بلد بودن برا خودشون انجام میدادن پولتونو به ایت دزدای شیاد ندین
  با سلام خدمت شما و تشکر بسیار بابت این مطالب مفیدتون، دوستان عزیز این مطالب دارن اشکارا عنوان میکنن که محکمترین ریسمان همان نور الهی و اهل بیت هستند و لا غیر. از تامل در متن این مقاله مشخصه که هدف نویسنده فقط ارایه اگاهی و کسب شناخت و معرفت در شیوه زندگی ما انسانها بر روی زمین هستش. خداوند نگهدار همگی انسانها...
  سلام. بسیار دعاتون کردم. این مطلب شما تاریکی های بزرگی رو برای من روشن کرد. 
  با سلام
  واقعآ متن ارزشمندی رو مطالعه کردم
  من به دنبال دعای قرآنی برای  رفع طلسم دفینه بودم که اتفاقی به این متن رسیدم
  که بسیار آموزنده بود
  ممنونم

  پاسخ:
  خوشحالم که این مطلب برای شما سودمند بود ...
  سلام کسی  طلسم با جادوی تضمینی واسه قبولی در امتحانات داره اگه هست به تلگرامم پیغام بده  MMEEHHDDII99@

  سلام دوستان بنده یک شخصی رو میشناسم که ایشون واقعا دعا ها و طلسم های بد و منفی رو میشکونه و ابطال میکنه من در سن 25 سالگی در هنگام استحمام زمین خوردم و همین بهانه ای شد که من بیمار شدم و بعد گفتن داخل مغزش چیزی دیده میشه هزارتا دکتر از تهران تا اصفهان رفتم 4 سال بیمار بودم فایده ای نداشت ولی یکی از اشنایان یک آقایی را معرفی کردن 3 بار پیش ایشون رفتم و چنتا دعا برام کرد و نفس گرمی داشتن و چندتا طلسم هم نوشت گفت خداوند شما را ببخشد گناه بسیار بدی مرتکب شدی هرچه گفتم چی ایشون نگفتند و من بعد از 1 ماه سلامتی کامل بدست اوردم شکر خدا به قدرت خداوند و نفس ایشون و امیدوارم این نظر را تایید کنید شاید گره از یک نفر حتی باز شود شماره استاد محمدی رو میزارم دوستان با اعتقاد به حرفاش گوش کنید 09367346821 استاد محمدی
  آیا کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم کسی را سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خواهم که از طرف دشمنان فامیلی ایجاد شده است. اگر بتواند کارم را حل کند ۵۰۰ شیرینی می دهم . فرنیا هستم. شماره تماسم و تلگرامم ۰۹۳۹۱۳۹۳۰۱۵ هست
  من میخواهم جادوگری را یاد بگیرم کسی است به من یاد بدهد ?برم زنگ بزنین 0749001278
  سلام
  از اشتراک معلومات شما متشکرم
  بنده بطور اتفاقی مشاهداتی در رویا برام اتفاق افتاده که یک نمونه از ان را برای شما باز گو میکنم
  یک شب دو رکعت نماز خواندم بعدا ز ان از خدا خواستم که حاجت هایم را روا کند در خواب شخصی قد بلند را دیدم که خود را با پرده ای عبا مانند و به رنگ سیاه دیدم با وقار اعتماد به نفس بالایی بر زمین قدم میزد شبیه ادمیان نبود وارد اتاق پذیرایی شد من موضوع شب را کامل فرامش کرده بودم با تعجب از او پرسدم شما کی هستی جواب داد پری ودر اتاق پزیرایی نشست سعی کردم مثل مهمان با او برخورد کنم کمی شوخی و خنده چند جمله به فارسی و عربی و انگلیسی با او صحبت کردم او کامل حرفهای مرا به هر زبانی میفهمید تعجب کردم گفتم چطور زبان ها را میفهمی گفت از حالت چهره ات و یک دفعه و ناگهانی موضوع را عوض کرد و گفت اگر حاجتی داری بگو تا همین الان انجامش بدم من سرم را پایین انداختم و به فرشی که رویش نشسته بودیم زل زدم رعایت توحید و یگانه پرستی و توکل بر خدا خیلی برایم خیلی مهم بود یاد روایتی افتادم زمانی که حضرت ابراهیم در اتش انداخته شد گفته میشود فرشته ای بر او نازل شد واز او خواست تا حاجتش را بگوید اما حضرت قبول نمیکند و....در همین افکار بودم که پری فکر مرا خواند و بلند شد و خانه را ترک کرد دیدم که یکی از اجنه قد کوتاه سعی کرد پری را تعقیب کند و داشت تجسس میکرد پری با اشاره ای ان کوتوله را منجمد کرد.....

  در قران کریم شدیدا بر امر توحید تاکید میکند
  به نظرم قران را باید با تدبر بیشتری بخوانیم
  توحید و توکل انسان را در مسیر تعالی روح و پیشرفت به سوی قرب الهی به بهشت میبرد
   اما اگر به دنبال میوه ممنوعه باشیم به امید جاودانگی در واقع به خدا بی اعتماد شده وا زمسیر شناخت صفات خدا و نزدیک شدن به صفات خدا منحرف شدیم و این یعنی اعتماد به شیطان و..... واز دست دادن فرصت معرفت و خودسازی....
  قدر خود را بدانید....
  خدواند بزرگ در قران کریم میفرماید به محمد ص میفرماید
  اگر بندگانم از تو در موردم سوال کردن بگو من نزدیکم دعای دعاگو را اجابت میکنم اگر من را دعا کند پس باید امرم را اجابت کنند و مرا عبادت کنند تا به رشد برسند
  من با وجود شیعه بودن توسل را امری خطرناک میدانم و ترجیح میدهم دعا که مغز عبادت و سرمایه رشد است با الگو قرانی باشد اگر اینطور نباشد کتاب های جادوگری پر است از اسامی فرشتگان و مقدسات پس چرا حرام است  و اگر توسل روش خوبی است و حیله شیطان نیست اگر چه رنگ مذهبی دارد پس چرا خود پیامبر ص و یا امام علی ع در دعای کمیل به کسی متوسل نشده.....
  چه بسا شیاطین برخی را برای دور کردن از خدا و ایجاد تفرقه ایجاد کرده باشن و برخی برای منافع سیاسی و دنیوی تقویت کرده باشن.....والله اعلم

  سلام
  خیلی ممنون واسه این مطلب ارزشمند
  یه سوال داشتم میخواستم بدونم بدون دونستن معنی قرآن ایا خوندنش مفیده و اگه یک کلمه ای رو یکم اشتباه بخونیم مشکلی پیش میاد
  با تشکر از وقتی که برای پاسخ میزارین
  اگر شخصی به واقع از طلسمیات و جادوی واقعی اطلاع داره و یا کسی ر و در این زمینه میشناسه معرفی کنه ، به هیج عنوان دعانویس معمولی نمیخوام ... مچکرم
  balanceka88@gmail.com
  ممنونم از مطالب جالبی که گذاشتین یه سوال داشتم اینکه گفتین جادوگرا با قربانی و کشتن انسانها اون نور وجودی ما رو میگیرن یعنی چطوری ؟مگه با مردن انسان اون نور آزاد میشه ؟شادی منظورتون اون انرژی حیاتی خود هست که با مرگ آزاد میشه و جذب کاعنات میشه .و دیگه اینکه گفتین وقتی کسی تمام نور وجودیشان رفت محو و نابود میشه یعنی کاملا از هستی و بودن فنا میشه حتی روحی هم دیگه ندارن ؟ 
  در ضمن آریا علی برید تو سایت (نامه نوشتن به فرشته ها) اونجا راهنماییتون میکنن چطوری از طریق فرشته ها هر چیو بدست بیارین حتی سلامتی .و اشکان جان شما هم که اون آقای دعانویس بهت نمی‌گفتند چه گناهی کردی برای این بوده که خودشم نمیدونستم و الکی میگفتن ! 
 • علی ترکانلو
 • سلام کسی کتاب جادو یا طلسم داره ؟شمارمو می نویسم  خواهش میکنم برام بفرستید هزینش هر چه قدر باشه میدم؟
  یعنی همش واقعی است

  یمشت کسشعر مخصوصن قسمت زبانش اگه کاعنات انقد تو تفسیر و ترجمه زبانهای مختلف کند و خنگ باشه پس چه فرقی بین ما و اونها هست . فقط بلدیم یمشت اراجیف بنویسیم که نگن بلدنیس
  میخوام جادو یاد بگیرم 
  کسی هس اموزش بده۰۹۱۹۱۲۱۵۱۲۸
  مسلمانان پولکی و دروغگو هستند دعاهای اینها در کتب مراجع هم هست. یه جادوگر تو تهران هست اون نه پول میخواد نه هیچ جواب سوال میده مال منو داد بعد چند روز اینم اینستاگرامش.
  Insta : Wrathful _witch
  با سلام . من هم علاق زیادی به یادگیری این علم دارم . چون اگر حرام بود چرا شیخ بهایی و دیگران میدانستند . ولی متاسفانه کتابهایی یا اشخاصی که در این رابطه کمک کنندرانمی شناسم . هدف از یادگیریم کمک به مردم نیازمند و رفع مشکلات پیش آمده آنان است . لطفا اگه کمکی کنید متشکر میشم. ایمیلم biraa@rocketmail.com
 • فرزانه دختر انقلابی شهر تبریز
 • مسلمان ها همگی دزد و وطنفروش هستند . 

  توئیتر : fary_styles@ مامان هری
  تلگرام Frzne98@
  یه موضوع بزار جادوگری یاد بگیریم اه 

  سلام تو کامنت ها  یکی خودشو محمدی معرفی کرده شم ه ایرانسل داده . کلاه برداره . من ششصت تومان پول ریختم دیگه جواب نمیده. شنبه میرم پلیس فتا از شماره حسابش پیداش میکنم . مواظب باشید گول این شیاد و نخورید. 09367346821. این شمارشه
  دوروغگوها و دوزدان به بهشت نمی روند
  سلام دوستان عزیزم همه چی رو بیخیال بشید بیایین تلگرام درعرضض یک روز سحررو یادبدم مفت b_Sedaaآیدی تلگرامم
  سلام من به این چیز ها نمیتونم بگم اعتقادی ندارم اما اگه کسی به من بتواند اموزش بدهد ویا ثابت کند هر چه بخواهد به اومدهم09369042460
  سلام به یزدان اگرما خرد داشتیم کجا این سرانجام چپ داشتیم جادو چیه داداش خجالت هم خوب چیزیه این حرفا رو یه مشت شارلاتان میزنن یه مشت ادم گرفتار هم باور میکنن
  اگه همه چیز ب اذن خداست، چرا جادو اتفاق میفته؟ 
  زارت.

  سلام منظ کاری به جادو و این مزخرفات ندارم اما من یه دوست می‌خوام کسی هست ؟؟؟ خیلیم خوشگلم عکسم میدم اگه بخواین🤗🤗

  در ضمن ۱۷ سالمه ماریو به جادو جمبل ندارم از این چیزا عقم میگیره 

  ببخشید کاریم ندارم

  تو یه متعصبی فقط همین وگر نه هیچی بارت نیست احمق

  باسلام من خوندو واقعا این نوشته ها برای من خنده دار وبسیار کودکانه اومد  یعنی چی اینها?

  شیعه واقعی نیستین؟

  اصلامیدونین شیعه ازکجانشات گرفته.بعدبیاییدهمه ائمه واهل بیت پیامبرروشیعه نسبت بدین.

  شماشیعه ها کارتون باسحروجادوست که هیچ جایی توقران خدانداره بعدخودتونومسلمان واقعی میدونید.کتاب لازم نیست بخونیدچندبارشبکه کلمه رونگاه کنیدتمام خرافات شیعه براتون معلوم میشه.

  بادرود.خداخودش راه حق رونشونتون بده

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی