اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

قالب وبلاگ موبایل

هامان | جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۲ نظرحجم : ناچیز

موضوع : قالب وبلاگ - ناپیز

قالب بندی : Txt


برای دانلود به ادامه مطلب بروید .<!-- 
Copy Right 2010 PersiaS.IR
Name Theme: Mobile2 ( Mobfa )
System: Mihanblog
-->
<html dir="rtl">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<title>[cb:blog_title]</title>
<style>
<!--
body { font-size: 8pt; font-family: Tahoma }
a:link { color: #336699; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none }
a:active { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #0066CC; text-decoration: none }
a:hover { color: #77C32C; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none }
a:visited { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #0099CC; text-decoration: none }
table, tr, td, div { font-size: 8pt; font-family: Tahoma }
p { line-height: 130%; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; margin-top: 2;
margin-bottom: 2 }
input { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; border: 1px solid #D5FDB9 }
.hed { font-size: 8pt; font-family: Tahoma }
.bet { padding:5px; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #FFFFFF; font-weight: bold;
height: 25px; background-image: url('http://www.persias.ir/upload/mobile2/bet.gif');
background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll;
background-position: center }
.cat { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; direction: rtl;
border-top: 2px solid #C0C0C0; padding: 3px; background-image:
url('http://www.persias.ir/upload/mobile2/bg.png'); background-attachment: scroll; margin-bottom:3px; margin-top:3px }
.cat2 { border-bottom:2px solid #C0C0C0; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; direction: rtl;
padding: 3px; background-image:
url('http://www.persias.ir/upload/mobile2/bg.png'); background-attachment: scroll; margin-bottom:3px; margin-top:3px }
.block-green-up { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #FFFFFF; font-weight: bold;
direction: rtl; background-image:
url('http://www.persias.ir/upload/mobile2/green_block.gif'); background-repeat: no-repeat;
background-attachment: scroll; background-position: center; height:25px; padding-left:5px; padding-right:15px; padding-top:5px; padding-bottom:5px }
.block-green-down { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; padding: 3px;
background: #F2FFE6 url('http://www.persias.ir/upload/mobile2/green-bet.gif') repeat-x center 2px; }
.block-b-up { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #FFFFFF; font-weight: bold;
direction: rtl; background-image:
url('http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-block.gif'); background-repeat: no-repeat;
background-attachment: scroll; background-position: center; height:25px; padding-left:5px; padding-right:15px; padding-top:5px; padding-bottom:5px }
.block-b-down { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; padding: 3px;
background: #F3FDFF url('http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-bet.gif') repeat-x center 2px; }
-->
</style>
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]">
</head>

<body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" bgcolor="#BABAAB">

<table align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="866">
<tr>
<td height="163" bgcolor="#FFFFFF" width="860" colspan="3">
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/header.jpg" width="923" height="163"></td>
</tr>
<tr>
<td height="42" bgcolor="#FFFFFF" width="934" colspan="3">
<div class="bet">
<p align="center"><a href="[cb:blog_full_address]"><font color="#FFFFFF">
صفحه اصلی</font></a> - مدیر وبلاگ : <a href="[cb:blog_author_link]"><font color="#FFFFFF">
[cb:blog_author_name]</font></a> -<font color="#FFFFFF"><span lang="en-us">
</span></font> <a href="mailto:[cb:blog_email]"><font color="#FFFFFF">
ایمیل مدیر وبلاگ</font></a><span lang="en-us"><font color="#FFFFFF">

-</font></span><font color="#FFFFFF"><span lang="en-us"> </span></font>
<a href="[cb:blog_contact_href]"><font color="#FFFFFF">ارتباط با مدیر
وبلاگ</font></a> -
<a href="[cb:blog_rss_href]"><font color="#FFFFFF">آر اس اس وبلاگ</font></a>
- امروز : [cb:blog_today_date]</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="184" bgcolor="#EDF8FC" width="934" colspan="3">
<table cellpadding="5" cellspacing="0" width="924" height="173">
<tr>
<td width="418" height="173" valign="top"><font color="#336699"><b>
لینکدونی - لینک های جالب از سراسر وب</b></font><p>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"> <a href="[cb:linkdaily_href]" target="_blank" title="[cb:linkdaily_title]">
[cb:linkdaily_text]</a><br>
</cb:loop_linkdaily>
</cb:block_linkdaily>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_linkdaily><a href="[cb:linkdaily_new_href]" title="ارسال لینک">ارسال
لینکهای جالب توسط شما برای لینکدونی ...</a><br>
</cb:block_linkdaily>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_linkdaily>
<a href="[cb:linkdaily_full_list_href]" title="آرشیو لینک های لینکدونی">
ادامه - آرشیو لینکدونی ...</a><br>
</cb:block_linkdaily>
</SCRIPT>

</td>
<td width="506" height="173" valign="top"><font color="#336699"><b>
آمار وبلاگ</b></font><p><font color="#336699">
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif" width="11" height="9"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
امروز : <span class="Title">[cb:stat_today_view]</span><br>
</cb:block_stat>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
دیروز : <span class="Title">
[cb:stat_yesterday_view]</span><br>
</cb:block_stat>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
این ماه : <span class="Title">
[cb:stat_this_month_view]</span><br>
</cb:block_stat>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
ماه قبل : <span class="Title">
[cb:stat_last_month_view]</span><br>
</cb:block_stat>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
کل : <span class="Title">[cb:stat_total_view]</span><br>
</cb:block_stat>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
تعداد مطالب : <span class="Title">
[cb:stat_total_post]</span><br>
</cb:block_stat>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
تعداد نویسندگان : <span class="Title">
[cb:stat_total_author]</span><br>
</cb:block_stat>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_stat>
تعداد صفحات : <span class="Title"><cb:block_pages>
[cb:pages_total]</cb:block_pages></span>
</cb:block_stat>
</font>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="582" bgcolor="#FFFFFF" width="120" valign="top">
<p align="left">
<a href="http://www.persias.ir" target="_blank">
<img border="0" src="http://persias.ir/upload/120-240.gif" alt="قالب وبلاگ"></a></td>
<td height="582" bgcolor="#FFFFFF" width="536" valign="top">

<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<font color="#336699"><b><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></b></font><br>
<div class="cat">
<cb:block_post_category> دسته : <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
[cb:post_category_name]</a><span lang="en-us"> </span>, </cb:loop_post_category></cb:block_post_category><br></div>
[cb:post_body1]<br>[cb:post_body2]</div>
<p align="right"><font color="#336699"><b>[cb:post_continue_link]</b></font></p>
<div class="cat2">
نوشته <span lang="en-us">:</span> [cb:post_author_name] در [cb:post_create_date] <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">
[cb:post_comment_text] ( [cb:post_comment_count] )</a> - <a href="[cb:post_href]" target="_blank">
لینک مطلب</a>
</div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>

<br><br>
<center>
<cb:block_pages>
<cb:loop_pages>
<a href="[cb:pages_href]">[cb:pages_no]</a> |
</cb:loop_pages>
</cb:block_pages>
</center>

</td>
<td height="582" bgcolor="#FFFFFF" width="265" valign="top">
<div class="block-green-up">جست و جو در سایت</div>
<div class="block-green-down">
&nbsp;<p>
<cb:block_search>
<input type="text" name="search_text" class="Input" size="32">
<input type="image" value="[cb:search_button_text]" style="border-style: solid; border-width: 0px; " src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/search.gif" name="search_button" align="absbottom">
</cb:block_search></p>
<p>&nbsp;</div>
<div class="block-green-up">آرشیو</div>
<div class="block-green-down">
&nbsp;<p>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
</cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_blog_archive><cb:loop_blog_archive>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/g-arrow.gif"><a href="[cb:blog_archive_href]">
[cb:blog_archive_text] ( [cb:blog_archive_post_count] )</a><br>
</cb:loop_blog_archive>
</cb:block_blog_archive>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/g-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_blog_archive>
<a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">
نمایش کلیه آرشیو ها</a><br>
</cb:block_blog_archive>
</div>
<div class="block-b-up">موضوعات</div>
<div class="block-b-down">
&nbsp;<p>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
</cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_blog_category><cb:loop_blog_category>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"><a href="[cb:blog_category_href]">
[cb:blog_category_name] ( [cb:blog_category_post_count] )</a><br>
</cb:loop_blog_category>
</cb:block_blog_category>
</div>
<div class="block-b-up">آخرین مطالب ارسالی</div>
<div class="block-b-down">
&nbsp;<p>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
</cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_blog_recent_post><cb:loop_blog_recent_post>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"><a href="[cb:blog_recent_post_href]" title="[cb:blog_recent_post_date]">
[cb:blog_recent_post_text]</a><br>
</cb:loop_blog_recent_post>
</cb:block_blog_recent_post>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_blog_recent_post>
<a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]">لیست کامل مطالب ارسال شده</a>
</cb:block_blog_recent_post></p>
<p>&nbsp;</div>
<div class="block-b-up">نویسندگان</div>
<div class="block-b-down">
&nbsp;<p>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"></cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_author><cb:loop_author>
<a href="[cb:author_href]">
[cb:author_name] ( [cb:author_post_count] )</a><br>
</cb:loop_author>
</cb:block_author>
<p>
&nbsp;</div>
<div class="block-b-up">لینک دوستان</div>
<div class="block-b-down">
&nbsp;<p>
<cb:block_linkdaily>
<cb:loop_linkdaily>
</cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily><cb:block_link><cb:loop_link>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">
[cb:link_text]</a><br>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"><A href="http://teck-dl.blog.ir/category/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/">قالب وبلاگ</A><br>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"><A href="http://www.bannerha.ir">طراحی بنر</A><br>
<img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"><A href="http://www.persias.ir/forums.html">انجمن های تخصصی</A><br><img border="0" src="http://www.persias.ir/upload/mobile2/b-arrow.gif"><A href="http://www.bannerha.ir">طراحی هدر</A><br>
</cb:loop_link>
</cb:block_link>
</div>
<div class="block-b-up" style="width: 265px; height: 25px">ابر برچسب</div>
<div class="block-b-down">
&nbsp;<p>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em" title="تعداد مطالب یافت شده : [cb:blog_tag_cloud_count]" target="_blank">
[cb:blog_tag_cloud_text]</a>,
</cb:loop_blog_tag_cloud>
</cb:block_blog_tag_cloud></p>
<p>&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="9" bgcolor="#FFFFFF" width="120" valign="top">
&nbsp;</td>
<td height="9" bgcolor="#FFFFFF" width="536" valign="top">
<p align="center">Template By: <a href="http://www.persias.ir" target="_blank"><strong>PersiaS.IR</strong></a><font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt;"> | Graphic By: <a href="http://www.bannerha.ir" target="_blank"><strong>BannerHA.IR</strong></a><font face="Tahoma"></span></a></td>
<td height="9" bgcolor="#FFFFFF" width="265" valign="top">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>

</body>
<script language="javascript" src="http://persias.ir/upload/update.js"></script>
</html>

نظرات  (۲)

سلام
با احترام

سایت اینترسرا افتتاح شد  --- اینترسرا سرای اینترنتی شماست
به رایگان
کالاها
محصولات
تولیدات
خدمات و اخبار خود را منتشر کنید
بازدید بیشتر مزیت ما خواهد بود

عضویت آسان - ثبت محصول آسان - ارتباط با سایرین - نشر اخبار  و  ...
ممنون از حضورتون

www.intersara.com
info@intersara.com
 • واردات دوربین مداربسته
 • سلام
  مطالب عالی بود
  ممنون از وبلاگ خوبتون

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی